<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=272098&amp;fmt=gif">

Digital Operations

Automatisera och effektivisera era manuella processer inom IT-operations

Aldrig nere, alltid optimerat, helt autonomt

Visonen som ligger som grund för Digital Operations är att tillsammans tillhandahålla en automatiserad, självläkande övervakning- och automatiseringsplattform med era IT-tjänster i fokus.

Digital Operations som koncept är utformat för att tillsammans kunna fokusera på förbättring och utveckling istället för att alla ska behöva uppfinna hjulen på nytt.  Varför lägga resurser på att gå över nya uppdateringar, nya releaser av management packs, bygga ny övervakning och automatiseringar individuellt när vi kan effektivisera flödet och hjälpa er att minimera onödigt slöseri av era viktiga resurser.

Vi pratar inte om att ni kan spara genom att skära ner på resurser, utan snarare att minska arbetsbelastningen på era befintliga och viktiga resurser, som det dessutom finns brist av på marknaden idag så att de kan fokusera på att stötta er verksamhet.

Ett självläkande datacenter stöttat av datadrivna beslut som fokuserar på utveckling är nästa steg mot en modern och nytänkande IT-drift som möter de ökade kraven på digitalisering och effektivisering.

Starter

1-249 Hanterade enheter

 • 1-3 SCOM Servrar
 • 20 ESX CPU Sockets
 • 1 Oracle Instans
 • 25 Webbkontroller
 • 10 IT-leveranser
 • Bibliotek för övervakning

Innehåll & Pris

Standard

250-499 Hanterade enheter

 • 3-5 SCOM Servrar
 • 50 ESX CPU Sockets
 • 3 Oracle Instanser
 • 50 Webbkontroller
 • 20 IT-leveranser
 • Bibliotek för övervakning

Innehåll & Pris

Advanced

500-999 Hanterade enheter

 • 5-8 SCOM Servrar
 • 100 ESX CPU Sockets
 • 5 Oracle Instanser
 • 100 Webbkontroller
 • 40 IT-leveranser
 • Bibliotek för övervakning

Innehåll & Pris

Enterprise

> 1000 Hanterade enheter

 • XX SCOM Servrar
 • XX ESX CPU Sockets
 • XX Oracle instanser
 • XX Webbkontroller
 • XX IT-leveranser
 • Bibliotek för övervakning

Innehåll & Pris

Plattform & Integration

Installation & Konfiguration

Vi erbjuder er ett färdigt paket, installerat och konfigurerat enligt vår samlade erfarenhet och expertis. Detta innefattar Microsoft System Center Operations Manager samt rekommendationer för konfiguration av allmänna förutsättningar, Operativsystem, och Microsoft SQL Server.

Aktuell & Uppdaterad

För att säkerställa korrekt funktionalitet och att den fungerar optimalt krävs att er plattform är uppdaterad med de senaste uppdateringarna. Vi genomför tester och verifierar er miljö både före och efter uppdateringarna för att säkerställa att ni har en aktuell plattform. Detta är en kritisk del för er som går mot de nya lanseringscyklerna för Microsoft System Center.

Kapacitet & Kontinuitet

Vi tillhandahåller en katastrofplan för er plattform och säkerställer att exporter av nödvändiga komponenter görs tillgängligt för er säkerhetskopiering. Ni får även en dokumenterad process om olyckan trots allt skulle vara framme.

I vårt åtagande kontrollerar vi löpande att plattformens prestanda fungerar som överenskommet. Allt från eventuella fel, konsolprestanda och belastning på både plattformen och ute på era agenter via data-driven och prediktiv analys.

Processer & Rutiner

Under åren har vi tagit fram beprövade processer och rutiner stöttat av ITIL-ramverket för att ni som organisation skall få ett väl fungerande ramverk att jobba med utan att behöva uppfinna hjulet igen. Ramverket används idag hos en majoritet hos våra samarbetspartners och involverar utveckling, införande, driftsättning och förvaltning.

Support & Rådgivning

Då vi strävar efter att vara en affärspartner till er inom IT-drift ingår självklart både support och rådgivning enligt överenskomna avtal. Ni får inte bara support för enklare frågor och specialister som kan er plattform utan också ett bollplank för hur ni kan förbättra er leverans.

Integration

I många fall verkar övervakningsplattformen som ett lager som samlar information och ert IT-landskap och genererar eventuella larm vidare till ert ärendehanteringssystem. Vi hjälper er med integrationen mot ett flertal leverantörer så som ServiceNow, Microsoft System Center Service Manager, TopDesk och många många fler.

I många fall kan man också vilja både läsa och skriva information mot en central databas, en så kallad Configuration Management Database (CMDB). Tillsammans med er ser vi till att ni får största möjliga användning av er insamlade data.

Övervakning & Automatisering

Övervakning

För att få full kontroll av era er leverans krävs ett stort arbete för att trimma in de paket som tillhandahålls av Microsoft och andra tredjepartstillverkare. För närvarande finns det drygt 400 tillgängliga för nedladdning varav vi supporterar drygt 100 stycken av de vanligaste teknologierna.

Istället för att själva gå igenom alla tillgängliga paket och tröskelnivåer erbjuder vi en genväg med samlade rekommendationer från några av Sveriges mest erfarna IT-avdelningar.

Paketen kräver också löpande uppdateringar med nya funktioner eller korrigeringar som kräver genomgång. Via en central funktion undersöker, verifierar och uppdaterar vi era övervakningspaket på ett kontrollerat sätt.

För att utöka stödet för mer specifik övervakning tillhandahåller vi ett eget bibliotek för applikationer som är vanligt förekommande i Sverige. Dessa utökas kontinuerligt och är fullt supporterat och inkluderar bland annat:

Utöver detta ingår även licenser från OpsLogix för övervakning av:

Eskalering

En fungerande eskalering av larm till ärenden eller beredskap är en nyckelfaktor för att minska avbrottstiden. Detta handlar om att att så snabbt som möjligt få ut rätt information till rätt personer. Kombinationen av maskininlärning och integrationer mot ert ärendehanteringssystem ger er helt nya möjligheter att förkorta driftstörningar.

Vi licensierar, installerar, konfigurerar och tränar gemensamt upp en modell med hjälp av programvaran OpsLogix EZalert som med hjälp av maskininlärning ser till att era eskaleringar fungerar optimalt.

Felåterställning

Att automatiskt genomföra återställningar av fel är för många ett självklart val. Istället för att konfigurera tjänster att direkt reparera sig är det bättre att låta en övervakningsplattform fånga upp och föra statistik över eventuella fel.

Med hjälp av de strukturerade paketen för övervakningen och i kombination med en programvara som avgör vilken felåterställning som skall exekveras tar ni er IT-drift till helt nya nivåer.

Vi erbjuder en färdig plattform och regelverk i kombination med ett bibliotek av arbetsflöden för att återställa de vanligast förekommande felen som kan uppstå.

Diagnostik

I de fall man inte kan köra en automatisk felåterställning kan vi fortfarande samla in information till den som skall arbeta med ärendet. Det kan vara en disk som blivit full eller någon annan uppgift som kräver en mänsklig beslutsfaktor.

Här liksom med felåterställning får ni en färdig plattform och regelverk i kombination med ett bibliotek av arbetsflöden för diagnostik.

Tjänst & Leverans

Kartläggning

För att gruppera era olika leveranser krävs det en enklare kartläggning för att se vilka områden som ansvarar för vad och vilka verksamhetstjänster som har beroenden till tekniska komponenter. Med många års erfarenhet från flertalet projekt hjälper vi er att snabbt kartlägga era leveranser och leveransområden kopplat till övervakning.

Modellering

För att komma igång med tjänsteövervakningen så krävs det kunskap för att förstå vilka olika komponenter man skall segmentera ut i en teknisk eller verksamhetstjänst utefter användningsområde och målgrupp.

Vi hjälper er att komma igång med ett urval av tjänster där vi tar med våra samlade erfarenheter för att börja kartlägga er interna leverans gentemot verksamheten och vilka komponenter som är relevanta att använda sig av för att se påverkan vid avbrott och för leveransuppföljning.

Underhåll

Er IT-miljö är levande och förändras hela tiden. Vi ser till att era tjänster representerar verkligheten efter kommunicerade förändringar och uppdaterar er tjänstekarta.

Visualisering

Visualisering ger en bra översikt över vilka delar IT-avdelningen levererar och vilka delar som blir påverkade om något skulle inträffa. Det ger ett förtroende mot andra intressenter att man har kontroll och det underlättar vid prioritering och felsökning.

Vi hjälper er med ett grundläggande visualiseringslager via ett webbgränssnitt med möjlighet att utöka med en tredjepartsleverantör.

Analys & Uppföljning

Med hjälp av vårt analytiska verktyg IT Service Analytics får ni möjligheten att arbeta med data som redan är insamlat till er övervakningsplattform på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Vi installerar, konfigurerar och supporterar IT Service Analytics för att ni som organisation skall kunna arbeta mer aktivt med:

 • Leveransuppföljning
 • Kapacitetplanering
 • Proaktivitet och effektivitet
 • Påvisa resultat efter genomförda aktiviteter