• Ezalert_HeroBG.png

  OpsLogix EZalert

  Nå nya höjder av effektivitet och snabbhet genom att låta tränade algoritmer distribuera larm som genererats mot era ärendehanteringsystem.

   
 • OMS_Blue_Slider.png

  Microsoft Azure Automation

  Automatisera manuella, tidskrävande, felbenägna och ofta återkommande uppgifter som är vanliga i molnet och företagsmiljöer.

   

OpsLogix EZalert

Automatisera förstalinjens IT-drift

Allt för många larm som idag genereras hanteras manuellt eller via statiska regler. I mer komplexa miljöer kan det vara svårt att bygga ett regelverk som hanterar alla specialfall vart larmen skall distribueras.

Istället för att bygga komplexa script och ramverk kan man via maskininlärning träna upp en modell utifrån er personals erfarenheter som sedan automatiskt och utan fördröjning kan distribuera dessa till rätt team oavset tid på dygnet.

Ett vanligt scenario är larm från webbsidor och applikationspooler i Windows Internet Information Services som ofta behöver skickas till olika team beroende på vilken applikation de tillhör.

För er som tittar på sätt att automatiskt hantera förstalinjens IT-drift är detta ett självklart val.

Automatisering

Utöver att distribuera larm så kan även OpsLogix EZalert agera på specifika händelser och utlösa fördefinerade script eller runbooks mot valfria automatiseringsmotorer. På samma sätt som larm distribueras via algoritmer kan även åtgärder utlösas. 

Maskininlärning

EZalert använder sofistikerade algoritmer för att avgöra vilken kö larmet skall skickas till. Detta görs genom att inludera föjande fält från ett larm:

 • Monitoring Object Full Name
 • Monitoring Object Name
 • Monitoring Object ID
 • Rule ID
 • Alert Name
 • Alert Description
 • Priority
 • Severity
 • All CustomFields

 

Microsoft Azure Automation

När man tittar djupare på vad IT-personalen gör kommer man ganska snart inse att vissa uppgifter återkommer gång på gång och ofta är dessa uppgifter väldigt repetitiva och kan bestå av en hel del olika steg. Saker som återkommer kan vara t.ex. att skapa en ny användare åt en nyanställd med tillhörande Office 365-licens eller att tömma cachen på en server där övervakningen stannat av.

Dessa två exempel behöver i sig inte vara jättekrävande, dock ställer det krav på att det utförs på samma sätt varje gång för att resultatet ska se likadant ut när man tittar tillbaka på det.

Med hjälp av Azure Automation kan vi göra just detta, vi kan utan problem automatisera dessa uppgifter både lokalt men även i det publika molnet. Tack vare produktens uppbyggnad gör vi ingen skillnad på lokala resurser eller molnresurser mer än att välja var uppgiften ska köras.

Med så kallade Runbooks som i själva verket är ett flöde av aktiviteter kan vi utföra de uppgifter vi vill. När man skapar Runbooks har man tre olika val;

 • PowerShell Native
 • PowerShell Workflow
 • Graphical Runbooks

Med hjälp av att använda något av dessa tre alternativen så kan vi komma igång med att bygga Runbooks och börja automatisera bort våra återkommande uppgifter. En annan styrka med denna lösning är att det även finns ett helt ekosystem av färdiga Runbooks som skapats både av Microsoft men även av communityn som omgärdar Microsoft och deras produkter.

Azure Automation kan med fördel även nyttjas tillsammans med System Center Operations Manager för att utföra olika åtgärder baserat på olika larm som kan uppstå. Exempel på detta kan vara en agent som slutat fungera, då kan man med hjälp av en Runbook gå in på servern och rensa cachen för att servern ska börja kommunicera igen. Allt såklart helt automatiserat utan att personalen behöver göra något åt problemet.

Vi erbjuder

 • Utveckling av Runbooks
 • Analys av ständigt återkommande uppgifter
 • Utbildning för operatörer, administratörer samt utvecklare
 • Specialistkompetens
 • Införandestöd
 • Processer och rutiner
Bli kontaktad ›› Utforska mer i vår blogg