Kvalitet, expertis & passion 

För ökade krav på tillgänglighet, effektivitet & kvalitet av morgondagens IT

Om oss

Aldrig nere, alltid optimerat, helt autonomt är Approveds vision som ligger i grund för Digital Operations. Konceptet handlar om att tillsammans tillhandahålla en automatiserad, självläkande övervakning- och automatiseringsplattform med era IT-tjänster i fokus. 

Digital Operations är en modern leverans utformad för att tillsammans kunna fokusera på förbättring och utveckling istället för att var och en ska behöva uppfinna hjulen på nytt. Varför lägga tid och resurser på att gå över nya uppdateringar, nya releaser av management packs, bygga ny övervakning och automatiseringar individuellt när vi kan effektivisera flödet och hjälpa er att minimera onödigt slöseri av era viktiga resurser.

Approved grundades 2010 och är ett kompetensdrivet företag med kvalificerade IT-tjänster inom övervakning, automatisering och analys.
Med fokus på affärsnytta skiljer vi oss från andra aktörer och är därför ledande inom Microsoft Operations Manager i Sverige.
Som kund och partner lovas du goda och förbättrade verktyg så att din IT-miljö kan verka optimalt inom just din organisation.

  • Specialiserade och nischade inom området övervakning, analys och automatisering.
  • Vi hjälper företag genom hela processen, men också de företag som fastnat och står still.
  • Vi jobbar och förmedlar fungerande processer och rutiner som skapats efter lång erfarenhet i samarbete med våra kunder.
  • Vi assisterar och vägleder organisationer för att få en hanterbar och fungerande övervakning.
  • Med mer än 50 Installationer av SCOM i hela Sverige på stora och globala företag ger vi er rätt förutsättningar att lyckas med er övervakning.
  • IT Service Analytics är vårt egenutvecklade verktyg som tar fram automatiserad analys och beslut baserat på operationell data.
  • Approved strävar efter långsiktiga relationer och levererar såväl teknisk expertis och erfarenhet som rådgivning.

Kvalitet, expertis & passion är ledorden som genomsyrar vårt arbete och vår kultur.

Bli kontaktad ››

Aldrig nere, alltid optimerat, helt autonomt

Morgondagens digitala samhälle och affärer ställer helt nya krav på tillgängligheten av IT. IT-tjänster förväntas vara tillgängliga överallt, hela tiden och dygnet runt. IT anses inte längre vara en stödfunktion och kostnad utan anses nu vara en av de viktigaste områdena för morgondagens organisationsutveckling.

Med nya möjligheter så kommer också nya utmaningar för den interna organisationen. Utvecklingen av ny teknik sker i hög takt och det kan vara svårt för medarbetarna att få tid och kompetens för att följa med i utvecklingen. Många organisationer i Sverige använder idag samma teknik men utveckling för att hantera och övervaka detta sker oftast på individuell nivå.

Vår vision är att leverera en automatiserad, självstyrd övervakningsplattform med era IT-tjänster i fokus. Där de mest kritiska och återkommande åtgärderna är helt automatiserade. Allt för en effektiv och konkurrenskraftig IT-drift för framtidens digitala affärer. 

Målet är att tillsammans med er skapa ett självläkande datacenter stöttat av datadriva beslut. Vi vill hjälpa er att ta nästa steg mot en modern och nytänkande IT-drift och tillsammans möta de krav och förväntningar som ställs på er affärskritiska IT med 100% tillgänglighet på det mest effektiva sätt.

Genom att föra samman människor, organisationer och kompetens och tillsammans skapa morgondagens IT-drift med visionen att era IT-tjänster aldrig skall vara nere, alltid vara optimerade - helt autonomt.

Läs mer om Digital Operations >>

Vägen till framgång

 
Gör rätt från början - spara tid och pengar

Med dokumenterad erfarenhet från ledande specialister inom området kan ni få stöttning i införandet av framtidens IT-drift. Utan att behöva uppfinna hjulet på nytt kan ni dra nytta av färdiga rutiner och processer samt samlade erfarenheter från några av Sveriges mest framgångsrika organisationer inom IT-drift.

En driftavdelnings arbetssätt och utmaningar liknar varandra i stora hänseenden med vissa avvikelser, men många fördelar finns genom att återanvända de delar som andra implementerat med stor framgång.

I slutändan så handlar det om att få ett fungerande arbetssätt, en teknisk plattform och kompetens för att lyckas med de ständigt ökade kraven på driftavdelningen på det mest kostnadseffektiva sätt.

Tydliga mål och syften för engagerade medarbetare

Att arbeta med en tydlig vision och mätbara mål hjälper alla involverade att förstå vart man är på väg och vad som förväntas för att gå i samma riktning. Värdeskapande, utmaning och utveckling skapar tillfredställelse och kommer i sin tur säkerställa förväntningar som verksamheten har på driftavdelningen.

Mål kan oftast delas upp i strategiska, taktiska och operativa mål som följs upp vid olika intervaller. Målen sätts oftast högre upp i organisationen. Hur man skall uppnå dem bör dock beskrivas av de som utför arbetet. Detta gör att medarbetarna själva känner sig delaktiga i hela processen och bidrar till er framgång.

Optimerade drift- och utvecklingskostnader

Genom att arbeta enligt en gemensam modell för drift och utveckling som delas av flera organisationer kan ni dra nytta av erfarenheter som fångas upp längs vägen. Istället för att ha djup kompetens och förståelse hos varje organisation och med moment som ofta kan vara resurskrävande kan dessa insatser delas mellan olika organisationer. 

Paket som utvecklas för att övervaka eller automatisera specifika applikationer eller tekniska komponenter kan nyttjas av flera parter. Många har idag flertalet applikationer och/eller teknologier från samma leverantör. 

Er verksamhet och digitala tjänster i fokus

Digitaliseringen i Sverige är på frammarsch. Det är hög tid att förvandla IT avdelningen från en teknik till tjänsteleverans.

Att införa en ny dimension i hanteringen av er IT där IT-tjänster eller IT-leveranser finns definerade ger oanade möjligheter för att gruppera, analysera och följa upp vad IT-avdelningen faktiskt levererar.

Att tydligt förstå syftet, definera ägare och gruppera de olika IT-komponenter som bygger upp en tjänst resulterar i att enklare kunna förstå påverkan, vart felet inträffat och kunna prioritera insatser.

Med era IT-tjänster som grund kan ni också bli rådgivare åt verksamheten och stärka positionen inom er organisation.

Dra lärdom av varandra med vårt kundnätverk

Det är inte bara teknisk kompetens eller väl fungerande rutiner som gör att man har förutsättningarna att lyckas. Många organisationer arbetar idag enligt någon form ramverk för att styra sin IT. Ramverk kan tolkas på många olika sätt. Genom att dela era erfarenheter och lära från andra kan ni välja rätt strategi influerat av vad andra lyckas med eller undvika fallgropar.

Utöver delade erfarenheter får ni möjligligheten att delta på lokala användargräffar, utbildningar samt vårt årliga evenemang där användare och leverantörer samlas för ta del av nyheter och annan värdefull information.

Följ upp och förbättra er leverans kontinuerligt

Att ständigt utvärdera och uppmana till förbättring känns som en naturlig del för många organisationer. Den inbyggda avsaknaden i de tekniska plattformarna är tyvärr en utmaning. Med hjälp av en analytisk plattform baserat på data som samlas in från ert datacenter i molnet eller lokalt kan vi nu erbjuda samma förutsättningar att planera och förutse händelser. Lösningen på detta heter IT Service Analytics och är ett gratis beslutsstödssystem för er operationella data. IT Service Analytics möjliggör uppföljning av leverans i kombination med att kunna förutse och förhindra avbrott. 

Detta ger er stöd att kunna fatta snabba och korrekta beslut med data som underlag.

Optimera er it-drift med automatiserade åtgärder 24/7

Automatisering har varit ett aktuellt ämne sedan 70-talet .Vid det här laget finns ingen tvivel om potentialen av att införa det i form av standardisering, effektivisering och minskade avbrott. Den största frågan är - var skall vi börja?

Genom att fokusera på övervakning och automatisering av era viktigaste IT-tjänster kan ni enklare identifiera vilka komponenter som är kritiska för leveransen. Dessutom får ni ner en dokumenterad åtgärd som kan utföras dygnet runt året runt. Detta minimerar också kraven på beredskap dygnet runt och möjliggör tillgänglighet även på era mindre kritiska tjänster, utan extra kostnader.

Antalet ärenden hanterade av första-linjen-drift kan också minimeras för att frigöra resurser för bättre och mer tillfredställande arbetsuppgifter. 

Välj verktyg efter behov - inte tvärtom

Istället för att fokusera på vilka egenskaper de tekniska plattformarna har och vilka eventuella begränsningar som finns så är det bättre att kartlägga vilka behov man har och vilka luckor som finns så att man enkelt kan välja rätt verktyg som passar er bäst. Det finns idag en uppsjö att välja mellan samt flertalet tilläggsprodukter som kan möta de behov ni har.

Läs mer i vår blogg >>

 

Samarbetspartners