DIGITAL OPERATIONS

IT för framtidens digitala affärer

Digitalisering ställer helt nya krav på tillgängligheten av IT.  Tjänster förväntas vara tillgängliga hela tiden, dygnet runt.  IT anses inte längre vara en stödfunktion och kostnad utan är nu ett av de viktigaste områdena för morgondagens organisationer.

Förstärk hur din IT-verksamhet presterar genom att kombinera befintlig och framtida teknik med ett självläkande datacenter. Där människor och teknologi samverkar i harmoni mot samma mål och vision för att säkerställa leveransen av affärskritisk IT.

Byggd på befintliga investeringar inom teknik, människor och erfarenhet så tillhandahåller vi ett data- & maskindrivet tillvägagångssätt för att säkerställa att IT levereras med högsta kvalitet, effektivitet och kontinuitet.

Nästa generations IT-drift

Morgondagens digitala samhälle och affärer ställer helt nya krav på tillgängligheten av IT. IT-tjänster förväntas vara tillgängliga överallt, hela tiden och dygnet runt. IT anses inte längre vara en stödfunktion och kostnad utan anses nu vara en av de viktigaste områdena för morgondagens organisationsutveckling.

Med nya möjligheter så kommer också nya utmaningar för den interna organisationen. Utvecklingen av ny teknik sker i hög takt och det kan vara svårt för medarbetarna att få tid och kompetens för att följa med i utvecklingen. Många organisationer i Sverige använder idag samma teknik ,men utvecklingen för att hantera och övervaka detta sker oftast på individuell nivå.

Aldrig nere, alltid optimerat, helt autonomt

Vår vision är att tillsammans med er tillhandahålla en automatiserad, självläkande övervakning- och automatiseringsplattform med era IT-tjänster i fokus. Där de mest kritiska och återkommande åtgärderna som hanteras av förstalinjens drift är helt eller delvis automatiserade. Allt för en effektiv och konkurrenskraftig IT-drift för framtidens digitala affärer. 

Målet är att tillsammans med er skapa ett självläkande datacenter stöttat av datadrivna beslut. Vi vill hjälpa er att ta nästa steg mot en modern och nytänkande IT-drift och tillsammans möta de krav och förväntningar som ställs på er affärskritiska IT med 100% tillgänglighet på det mest effektiva sätt.

Genom att föra samman människor, organisationer och kompetens kan vi tillsammans skapa morgondagens IT-drift med visionen att era IT-tjänster aldrig skall vara nere, alltid vara optimerade - helt autonomt.

Er verksamhet och digitala tjänster i fokus

Att införa en ny dimension i hanteringen av er IT där IT-tjänster eller IT-leveranser finns definierade ger oanade möjligheter för att gruppera, analysera och följa upp vad IT-avdelningen faktiskt levererar.

Att tydligt förstå syftet, definiera ägare och gruppera de olika IT-komponenter som bygger upp en tjänst resulterar i att enklare kunna förstå påverkan, vart felet inträffat och kunna prioritera insatser.

Kontinuerlig uppföljning och förbättring

Att ständigt utvärdera och uppmana till förbättring känns som en naturlig del för många organisationer. Den inbyggda avsaknaden i de tekniska plattformarna är tyvärr en utmaning. Med hjälp av en analytisk plattform baserat på data som samlas in från ert datacenter i molnet eller lokalt kan vi nu erbjuda samma förutsättningar att planera och förutse händelser.

Vår analysplattform möjliggör uppföljning av leverans i kombination med att kunna förutse och förhindra avbrott.

Optimerad förvaltning- och utvecklingsmodell

Genom att arbeta enligt en gemensam modell för förvaltning och utveckling som delas av flera organisationer kan ni dra nytta av erfarenheter som fångas upp längs vägen. Istället för att ha djup kompetens och förståelse hos varje organisation och med moment som ofta kan vara resurskrävande kan dessa insatser delas mellan oss och samarbetande organisationer. 

Utvecklingsinsatser för att övervaka eller automatisera specifika applikationer eller tekniska komponenter kan nyttjas av flera parter. Många har idag flertalet applikationer och/eller teknologier från samma leverantör. 

Vår plattform är utformad att fungera lika väl i molnet som i ert lokala datacenter.

Är ni redo att möta de ökade kraven redan idag?

 

Bli kontaktad ›› Utforska mer i vår blogg