Välj verktyg efter behov
- inte tvärt om

Verktygslådan i ett självläkande datacenter för morgondagens digitala it-drift

Approved Digital Operations

Övervakning & Logghantering

Analys, Uppföljning & Rapportering

Automatisering & Maskininlärning

DIGITAL OPERATIONS

Vår vision är att tillsammans med er tillhandahålla en automatiserad, självläkande övervakning- och automatiseringsplattform med era IT-tjänster i fokus. Där de mest kritiska och återkommande åtgärderna som hanteras av förstalinjens drift är helt eller delvis automatiserade. Allt för en effektiv och konkurrenskraftig IT-drift för framtidens digitala affärer. 

Målet är att tillsammans med er skapa ett självläkande datacenter stöttat av datadrivna beslut. Vi vill hjälpa er att ta nästa steg mot en modern och nytänkande IT-drift och tillsammans möta de krav och förväntningar som ställs på er affärskritiska IT med 100% tillgänglighet på det mest effektiva sätt.

Genom att föra samman människor, organisationer och kompetens kan vi tillsammans skapa morgondagens IT-drift med visionen att era IT-tjänster aldrig skall vara nere, alltid vara optimerade - helt autonomt.

Läs mer >>

 

ÖVERVAKNING & LOGGHANTERING

Övervakning och insamling av data blir allt mer kritiskt för att upprätthålla driften av verksamhetens IT-tjänster. Insamling och övervakning sker nu för tiden från mer traditionell övervakning av IT-komponenter till att komplettera med stora mängder av loggdata.  

För att övervaka att alla era IT-komponenter fungerar arbetar vi med Microsofts övervakningsplattform System Center Operations Manager som i många år varit det självklara valet för de som har implementerat ett större ekosystem av Microsofts produkter.

Tack vare plattformens uppbyggnad kan vi erbjuda övervakning av en oerhört stor mängd produkter då dessa kan läggas till allt eftersom nya lösningar introduceras i verksamheten. 

I många fall kan även en kombination av System Center Operations Manager och Microsoft Azure Log Analytics (OMS) vara att föredra, detta pga. att Log Analytics tillhandahålls helt och hållet av Microsoft och med denna medföljande skalbarhet. Genom att kombinera dessa två starka verktyg kan man utan problem samla in loggar, prestandanyttjande och mycket mer från servrar kopplade inte bara mot Log Analytics utan även de som är kopplade mot System Center Operations Manager.

De senaste åren har Microsoft också utökat stödet och fortsätter att satsa på blandade teknologier så som Unix/Linux och Java för att bara nämna några.

Läs mer >>

 

ANALYS & RAPPORTERING

Att arbeta med en tydlig vision och mätbara mål hjälper alla involverade att förstå vart man är på väg och vad som förväntas för att gå i samma riktning. Värdeskapande, utmaning och utveckling skapar tillfredställelse och kommer i sin tur säkerställa förväntningar som verksamheten har på driftavdelningen.

Att ständigt utvärdera och uppmana till förbättring känns som en naturlig del för många organisationer. Den inbyggda avsaknaden i de tekniska plattformarna är tyvärr en utmaning. 

Med den växande datamängden kommer det inte längre att vara tillräckligt, eller till och med möjligt att reagera på varningar. Utan att trycka på extra kostnader kommer prediktiv handling om trender och proaktiva rapporter att vara det naturliga sättet att klara av IT-leveransen i den moderna, konkurrensutsatta IT-organisationen.

Med hjälp av en analytisk plattform baserat på data som samlas in från ert datacenter i molnet eller lokalt kan vi nu erbjuda samma förutsättningar att planera och förutse händelser.

Läs mer >>

 

AUTOMATISERING & MASKININLÄRNING

En stor del av de uppgifter som utförs av IT-personalen kan bli väldigt repettitiva och ta en stor mängd tid att utföra. Genom att samla upp dessa uppgifter kan man på ett enkelt sätt se var personalen lägger onödigt mycket tid, det kan t.ex. vara att skapa en ny användare vid nyanställning eller att rensa cache på en server som stannat.

Det bästa sättet att både komma bort ifrån dessa uppgifter men även att säkra att de sker på samma sätt varje gång är genom att automatisera bort dem. Vi har valt att arbeta primärt med Microsoft Azure Automation som ingår som en del av Microsoft Operations Management Suite (OMS), då detta är en oerhört skalbar lösning där grundstommen hanteras helt och hållet av Microsoft. En av styrkorna med att använda Azure Automation är att man på ett väldigt enkelt sätt kan automatisera olika uppgifter direkt mot sina molnresurser, men även mot de resurser som står i det lokala datacentret tack vare hybridtänket som genomsyrar produkten.

Förutom den uppenbara vinsten med att man sparar tid på att detta görs automatiskt kan man även vara säker på att det görs på samma sätt varje gång en ny användare skapas, vilket förhindrar fel som bygger på den mänskliga faktorn.

Läs mer >>