Du är här:Kategorier»Blogg»Versamhetskritisk övervakning

Versamhetskritisk övervakning

Övervakning

Verksamheters IT idag ser annorlunda ut än för 10-15 år sedan. En IT-avdelning kan inte agera brandmän utan måste istället arbeta proaktivt. Dagens IT-system blir även mer och mer komplexa och spänner sig över flera olika lager med beroenden. Detta, tillsammans med utmaningar som organisationer idag brottas med ger en tydlig bild på de allt högre kraven på IT-avdelningen.

Några av utmaningarna är:

 • Leverera IT som en tjänst.
 • Minska kostnader för nedtid
 • Ökad produktivitet bland personal
 • Ökade krav på tillgänglighet av IT-tjänster

 

Effektivitet och Tillgänglighet

För att uppnå en högre grad av effektivitet och tillgänglighet inom organisationen är det viktigt att få en klar översikt över er IT. Vi erbjuder visuella lösningar för snabb felsökning, notifieringar, trendrapporter, uppföljning – allt för en total och framförallt proaktiv övervakning av IT-tjänster, hårdvara, nätverk etc.

 

System Center Operations Manager

Som kund hos oss får du beprövade men till en viss del även specialanpassade övervakningspaket där vi tar hänsyn till just er organisation. Vi har över 15 år av erfarenhet av övervakningsprodukter och har några av de få SCOM-experterna i Sverige (Microsoft System Center Operation Manager). Därför vet vi att det ibland även finns behov att inkludera andra produkter för att kunna leverera det bästa övervakningspaketet. Med andra ord, vi arbetar inte uteslutande med Microsofts produktutbud för att kunna täcka så gott som 100 % av funktionaliteten.

 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:

 • Kartläggning av IT-tjänster
 • Processer, rutiner och dokumentation
 • Utbildning för både teknisk som operativ personal
 • Beprövade modeller vid införande
 • Standardiserad arbetsmetodik
 • Rekommendationer och aktiv stöttning
 • Kontinuerlig förbättring
 • Tydliga projektmål och tidsplanering

 

Kunder