Du är här:Kategorier»Blogg
Automatisering Upplever verksamheten långa ledtider från IT-avdelningen? Hur många saker görs idag manuellt, om och om igen? Hur mycket tid lägger IT-personal på administrativa uppgifter som skulle gå att automatisera snabbt och enkelt? Behöver alla processer startas manuellt eller kan…
Styrning Övervakning är lika levande som IT-miljön vilket innebär höga krav på kontinuerlig utvärdering och utveckling av just övervakningen men också av processerna runt om kring. Detta kräver struktur! styrning är det också viktigt att förstå de verktyg som skall…
Övervakning Verksamheters IT idag ser annorlunda ut än för 10-15 år sedan. En IT-avdelning kan inte agera brandmän utan måste istället arbeta proaktivt. Dagens IT-system blir även mer och mer komplexa och spänner sig över flera olika lager med beroenden.…
Notifieringar Vad hjälper en god övervakning av IT om ingen svarar på larm? När beredskapskraven höjs behövs tillförlitliga lösningar för flexibel notifiering med upptrappning av larm. I en organisation med höga krav på tillgänglighet är det även mycket viktigt att…
Sida 1 av 2

Kunder