Tjänsteövervakning

Övervakningen av IT-miljön med Microsoft System Center Operation Manager (SCOM) spelar en allt viktigare roll i dagens organisationer då kravet på tillgänglighet ständigt ökar. Dock presenterar SCOM inte sällan en hel del komplex data som ibland kan vara svår att övergripa. Det är här visualisering, bokstavligen, kommer in i bilden. Genom att utgå ifrån ett tjänsteperspektiv av de tjänster som IT-avdelningen levererar ser ni till att möta verksamhetens krav på övervakning och snabbt kunna reagera på de delar som är mest kritiska.

Bilder når snabbare än ord

Den stora skillnaden mellan text och bild är att bilder ger all information på en gång, simultant, medan text presenterar informationen efter hand, sekventiellt. Detta gör att bilder passar bra för att ge en överblick av information, exempelvis kartor, eller för att presentera samband och tendenser i olika diagram. Genom att visualisera övervakningen av er IT erbjuder vi er den optimala överblicken och därmed möjligheten att fatta rätt beslut snabbare. I dagens snabbt växlande IT-värld där kravet på tillgänglighet är stort kan detta vara avgörande för just er IT-verksamhet.

Savision Live Maps – en naturlig del av Operation Manager

Med hjälp av företaget Savision och deras tilläggsprodukt Live Maps kan vi ge er den bild och överblick som kommer att underlätta övervakningen av just er verksamhet. Live Maps erbjuder övergripande, grafiska kartor över hela IT-miljön så att användare enkelt kan övervaka och få kontroll över IT-tjänster. Savision Live Maps ger en snabbare lösningstid vid IT-problem, ger förbättrad organisatorisk effektivitet och minskad nertid i verksamheten, vilket gör att kunder kan se en kostnadsminskning på över 20%.

Läs mer om Approveds samarbete med Savision.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:

  • Kartläggning av IT-tjänster
  • Processer, rutiner och dokumentation
  • Utbildning för både teknisk som operativ personal
  • Beprövade modeller vid införande
  • Standardiserad arbetsmetodik
  • Rekommendationer och aktiv stöttning
  • Kontinuerlig förbättring
  • Tydliga projektmål och tidsplanering

 

Kunder