Processer & Rutiner

Övervakning är lika levande som IT-miljön vilket innebär höga krav på kontinuerlig utvärdering och utveckling av just övervakningen men också av processerna runt om kring. Detta kräver struktur! styrning är det också viktigt att förstå de verktyg som skall arbetas med och vilka styrkor och begränsningar det kan finnas.

Standardisering av IT

För att uppnå och uppehålla en effektiv IT-styrning behövs kartläggning av IT-verksamheten; vem gör vad, vilka rättigheter finns etc. Vi hjälper er med just detta och mycket mer! En standardiserad och strukturerad IT-styrning kräver framtidssäkring via mallar, processer, rutiner, namnstandard, utbildning. Allt detta för att er IT ska kunna tillföra så högt värde som möjligt i verksamheten.

ITIL Service Management

ITIL Service Management (ITIL) är ett internationellt godkänt ramverk för IT styrning. Syftet är att erbjuda förbättrad styrning av leveranser och IT-tjänster för att uppnå maximalt från IT-avdelningen. Approved följer ITIL rekommendationer och erbjuder därefter mallar, processer och rutiner för övervakning.

Läs mer om ITIL

 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:

  • Kartläggning av IT-processer
  • Processer, rutiner och dokumentation
  • Utbildning för både teknisk som operativ personal
  • Beprövade modeller vid införande
  • Standardiserad arbetsmetodik
  • Rekommendationer och aktiv stöttning
  • Kontinuerlig förbättring
  • Tydliga projektmål och tidsplanering

 

 

Kunder