Automatisering

  • Upplever verksamheten långa ledtider från IT-avdelningen?
  • Hur många saker görs idag manuellt, om och om igen?
  • Hur mycket tid lägger IT-personal på administrativa uppgifter som skulle gå att automatisera snabbt och enkelt?
  • Behöver alla processer startas manuellt eller kan vi aktivera dem automatiskt?

Känner du igen dig i någon eller några av ovanstående frågeställningar? Du är inte ensam! Som tur är finns det ofta enkla och smidiga lösningar för automatisering av just era processer.

Vad innebär automatisering för dig?

För att avlägsna de dagliga problemen som många organisationer brottas med krävs fokus på standardisering och ökad översikt. Vi hjälper er att minska belastningen på IT-personal samtidigt som vi ökar tillgängligheten av IT. Detta är möjligt genom automatisering och effektivisering. IT-avdelningen blir snabbare, säkrare och en roligare arbetsplats!

System Center Orchestrator

Vi anser att IT ska kunna konsumeras snabbt, enkelt och utan onödig belastning på IT-avdelningen! Med hjälp av verktyg som System Center Orchestrator, System Center Service Manager och System Center Operation Manager hjälper vi er att effektivt automatisera era IT-processer. Fördelen med att använda just Orchestrator som grund för automatiseringen är att den är övergripande, visuell och lättarbetad. Våra mycket erfarna konsulter ser till att ni förkortar era ledtider vilket leder till en både snabbare verksamhet och i sin tur besparingar.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:
- Kartläggning av IT-processer
- Processer, rutiner och dokumentation
- Utbildning för både teknisk som operativ personal
- Beprövade modeller vid införande
- Standardiserad arbetsmetodik
- Rekommendationer och aktiv stöttning
- Kontinuerlig förbättring
- Tydliga projektmål och tidsplanering

 

Kunder