Automatisering

 • Upplever verksamheten långa ledtider från IT-avdelningen?
 • Hur många saker görs idag manuellt, om och om igen?
 • Hur mycket tid lägger IT-personal på administrativa uppgifter som skulle gå att automatisera snabbt och enkelt?
 • Behöver alla processer startas manuellt eller kan vi aktivera dem automatiskt?

Känner du igen dig i någon eller några av ovanstående frågeställningar? Du är inte ensam! Som tur är finns det ofta enkla och smidiga lösningar för automatisering av just era processer.

Vad innebär automatisering för dig?

För att avlägsna de dagliga problemen som många organisationer brottas med krävs fokus på standardisering och ökad översikt. Vi hjälper er att minska belastningen på IT-personal samtidigt som vi ökar tillgängligheten av IT. Detta är möjligt genom automatisering och effektivisering. IT-avdelningen blir snabbare, säkrare och en roligare arbetsplats!

System Center Orchestrator

Vi anser att IT ska kunna konsumeras snabbt, enkelt och utan onödig belastning på IT-avdelningen! Med hjälp av verktyg som System Center Orchestrator, System Center Service Manager och System Center Operation Manager hjälper vi er att effektivt automatisera era IT-processer. Fördelen med att använda just Orchestrator som grund för automatiseringen är att den är övergripande, visuell och lättarbetad. Våra mycket erfarna konsulter ser till att ni förkortar era ledtider vilket leder till en både snabbare verksamhet och i sin tur besparingar.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:
- Kartläggning av IT-processer
- Processer, rutiner och dokumentation
- Utbildning för både teknisk som operativ personal
- Beprövade modeller vid införande
- Standardiserad arbetsmetodik
- Rekommendationer och aktiv stöttning
- Kontinuerlig förbättring
- Tydliga projektmål och tidsplanering

 

 

Processer & Rutiner

Övervakning är lika levande som IT-miljön vilket innebär höga krav på kontinuerlig utvärdering och utveckling av just övervakningen men också av processerna runt om kring. Detta kräver struktur! styrning är det också viktigt att förstå de verktyg som skall arbetas med och vilka styrkor och begränsningar det kan finnas.

Standardisering av IT

För att uppnå och uppehålla en effektiv IT-styrning behövs kartläggning av IT-verksamheten; vem gör vad, vilka rättigheter finns etc. Vi hjälper er med just detta och mycket mer! En standardiserad och strukturerad IT-styrning kräver framtidssäkring via mallar, processer, rutiner, namnstandard, utbildning. Allt detta för att er IT ska kunna tillföra så högt värde som möjligt i verksamheten.

ITIL Service Management

ITIL Service Management (ITIL) är ett internationellt godkänt ramverk för IT styrning. Syftet är att erbjuda förbättrad styrning av leveranser och IT-tjänster för att uppnå maximalt från IT-avdelningen. Approved följer ITIL rekommendationer och erbjuder därefter mallar, processer och rutiner för övervakning.

Läs mer om ITIL

 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:

 • Kartläggning av IT-processer
 • Processer, rutiner och dokumentation
 • Utbildning för både teknisk som operativ personal
 • Beprövade modeller vid införande
 • Standardiserad arbetsmetodik
 • Rekommendationer och aktiv stöttning
 • Kontinuerlig förbättring
 • Tydliga projektmål och tidsplanering

 

 

 

Beredskapshantering

Vad hjälper en god övervakning av IT om ingen svarar på larm?

När beredskapskraven höjs behövs tillförlitliga lösningar för flexibel notifiering med upptrappning av larm. I en organisation med höga krav på tillgänglighet är det även mycket viktigt att kunna spåra varningsmeddelanden. Andra exempel på effektiv och flexibel notifiering är: fjärrkörning av automatiserade IT-flöden, styrning med mobilapp, riktade och konsoliderade larm. Våra expertkonsulter hjälper dig att nå dit!

Samla alla notifieringsbehov med Derdack Enterprise Alert

Approved levererar Derdacks produkt för pålitliga och spårbara notifieringar vid namn Enterprise Alert. Enterprise Alert integrerar med bland annat System Center Operations Manager, System Center Orchestrator och System Center Service Manager och utökar funktionaliteten för notifieringar på ett mycket kraftfullt sätt.
Med Enterprise Alert kan företag samla alla sina notifieringsbehov och på ett tillförlitligt sätt notifiera rätt person vid rätt tillfälle. Direkt via mobilappen kan du bekräfta larm och utföra återställning och åtgärder.

Läs mer om Derdack Enterprise Alert

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:

 • Kartläggning av IT-processer
 • Processer, rutiner och dokumentation
 • Utbildning för både teknisk som operativ personal
 • Beprövade modeller vid införande
 • Standardiserad arbetsmetodik
 • Rekommendationer och aktiv stöttning
 • Kontinuerlig förbättring
 • Tydliga projektmål och tidsplanering

 

 

Tjänsteövervakning

Övervakningen av IT-miljön med Microsoft System Center Operation Manager (SCOM) spelar en allt viktigare roll i dagens organisationer då kravet på tillgänglighet ständigt ökar. Dock presenterar SCOM inte sällan en hel del komplex data som ibland kan vara svår att övergripa. Det är här visualisering, bokstavligen, kommer in i bilden. Genom att utgå ifrån ett tjänsteperspektiv av de tjänster som IT-avdelningen levererar ser ni till att möta verksamhetens krav på övervakning och snabbt kunna reagera på de delar som är mest kritiska.

Bilder når snabbare än ord

Den stora skillnaden mellan text och bild är att bilder ger all information på en gång, simultant, medan text presenterar informationen efter hand, sekventiellt. Detta gör att bilder passar bra för att ge en överblick av information, exempelvis kartor, eller för att presentera samband och tendenser i olika diagram. Genom att visualisera övervakningen av er IT erbjuder vi er den optimala överblicken och därmed möjligheten att fatta rätt beslut snabbare. I dagens snabbt växlande IT-värld där kravet på tillgänglighet är stort kan detta vara avgörande för just er IT-verksamhet.

Savision Live Maps – en naturlig del av Operation Manager

Med hjälp av företaget Savision och deras tilläggsprodukt Live Maps kan vi ge er den bild och överblick som kommer att underlätta övervakningen av just er verksamhet. Live Maps erbjuder övergripande, grafiska kartor över hela IT-miljön så att användare enkelt kan övervaka och få kontroll över IT-tjänster. Savision Live Maps ger en snabbare lösningstid vid IT-problem, ger förbättrad organisatorisk effektivitet och minskad nertid i verksamheten, vilket gör att kunder kan se en kostnadsminskning på över 20%.

Läs mer om Approveds samarbete med Savision.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:

 • Kartläggning av IT-tjänster
 • Processer, rutiner och dokumentation
 • Utbildning för både teknisk som operativ personal
 • Beprövade modeller vid införande
 • Standardiserad arbetsmetodik
 • Rekommendationer och aktiv stöttning
 • Kontinuerlig förbättring
 • Tydliga projektmål och tidsplanering

 

 

Övervakning

Verksamheters IT idag ser annorlunda ut än för 10-15 år sedan. En IT-avdelning kan inte agera brandmän utan måste istället arbeta proaktivt. Dagens IT-system blir även mer och mer komplexa och spänner sig över flera olika lager med beroenden. Detta, tillsammans med utmaningar som organisationer idag brottas med ger en tydlig bild på de allt högre kraven på IT-avdelningen.

Några av utmaningarna är:

 • Leverera IT som en tjänst. 
 • Minska kostnader för nedtid
 • Ökad produktivitet bland personal
 • Ökade krav på tillgänglighet av IT-tjänster

 

Effektivitet och Tillgänglighet

För att uppnå en högre grad av effektivitet och tillgänglighet inom organisationen är det viktigt att få en klar översikt över er IT. Vi erbjuder visuella lösningar för snabb felsökning, notifieringar, trendrapporter, uppföljning – allt för en total och framförallt proaktiv övervakning av IT-tjänster, hårdvara, nätverk etc.

 

System Center Operations Manager

Som kund hos oss får du beprövade men till en viss del även specialanpassade övervakningspaket där vi tar hänsyn till just er organisation. Vi har över 15 år av erfarenhet av övervakningsprodukter och har några av de få SCOM-experterna i Sverige (Microsoft System Center Operation Manager). Därför vet vi att det ibland även finns behov att inkludera andra produkter för att kunna leverera det bästa övervakningspaketet. Med andra ord, vi arbetar inte uteslutande med Microsofts produktutbud för att kunna täcka så gott som 100 % av funktionaliteten. 

 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar efter någonting som vi valt att kalla ”Value Added Consulting” vilket innebär att vi arbetar i en specifik processform för att säkerställa kvalité och nöjda kunder. Våra processer består, för det mesta, av nedanstående delar:

 • Kartläggning av IT-tjänster
 • Processer, rutiner och dokumentation
 • Utbildning för både teknisk som operativ personal
 • Beprövade modeller vid införande
 • Standardiserad arbetsmetodik
 • Rekommendationer och aktiv stöttning
 • Kontinuerlig förbättring
 • Tydliga projektmål och tidsplanering

 

 

Kunder