Blogg

Vad innebär Digital Operations för mig och min verksamhet?

När vi pratar om konceptet ”Digital Operations” menar vi att IT skall vara konstant tillgängligt, optimerat samt sköta sig själv så långt det är möjligt.

IT ses inte längre enbart som en kostnad, utan är nu en central del av verksamheten och i de allra flesta fall en av de absolut viktigaste delarna av verksamheten.

För att hjälpa er att komma i mål med denna vision om en självhanterande och konstant tillgänglig IT, kan vi nu erbjudand Digital Operations som innefattar fyra olika områden.

Plattform & Integration

Den fundamentala delen av Digital Operations består av själva plattformen som i grunden består av System Center Operations Manager kombinerat med våra rekommendationer för hur detta bör vara konfigurerat.

Som en del i vårt åtagande ser vi hela tiden till att hålla plattformen uppdaterad, självklart genom noggrann testning innan några ändringar görs i miljön, för att ni inte längre ska behöva sätta er in i vad en uppdatering innebär eller vilka fallgropar som finns. Det tar vi hand om för att ni ska slippa lägga dyrbara resurser och tid i onödan. För er som väljer att gå på den senaste versionen blir denna del extra viktig eftersom Microsoft infört sina nya lanseringscykler med tätare lanseringar, två gånger per år.

Utöver att hålla plattformen uppdaterad tillhandahåller vi en katastrofplan om olyckan är framme och skadar plattformen, oavsett om det skett via intrång eller annan orsak. I detta arbete lutar vi oss mot de processer och rutiner som vi byggt upp och utvecklat under lång tid, och som redan idag används av våra samarbetspartners.

Känner ni er osäkra på någon del i leveransen finns vi såklart tillgängliga för support och rådgivning enligt överenskomna avtal. Ni behöver aldrig känna er utelämnade och det finns alltid någon som lyssnar och kan hjälpa er framåt. Sist men inte minst kan vi även hjälpa er med integrationer mot ett flertal leverantörer som ServiceNow, TopDesk, System Center Service Manager m.fl.

Så vad är det finstilta?

Plattformen tillsammans med uppdateringar och det som nämns ovan sköter vi, ni tillhandahåller enbart serverkapaciteten för plattformen och licenser för System Center. Tanken är att avlasta era resurser som istället kommer kunna arbeta fokuserat med kärnverksamheten och uppkomna larm i miljön som inte är automatiserade.  

Övervakning & Automatisering

För att få full kontroll över er plattform krävs ett stort arbete för att trimma in de paket som tillhandahålls av Microsoft och andra tredjepartstillverkare. Med vårt breda nätverk och långa erfarenhet inom området kan vi underlätta för er genom att gå igenom alla tillgängliga paket och tröskelnivåer för att sedan även uppdaterar paketen i er miljö på ett kontrollerat sätt.

Som en del av Digital Operations ingår licenser från vår samarbetspartner OpsLogix för övervakning av VMware samt Oracle Database. Dessutom erbjuder vi ett bibliotek med övervakning för diverse olika funktioner, t.ex.

 • Hypergene
 • Agresso
 • QlikView
 • Tieto Procapita
 • Formpipe Platina
 • Allocate Software Time Care
 • Visma Personec
 • Och många fler

En annan viktig del i övervakningsarbetet är förmågan att automatisera åtgärder som eskaleringar, felåtgärder samt diagnoser. Här tar vi hjälp av maskininlärning och i detta fallet EZalert från OpsLogix. Vi eskalerar larm till olika grupperingar i ett automatiserat flöde med hjälp av en modell som tränas för att hitta mönster i vart olika larm skall skickas.

Vi erbjuder även felåterställning för att dels återställa problem som uppstått, för en stabil tillgänglighet men även för att kunna hämta in statistik över de vanligaste felåterställningarna. Med hjälp av denna information kan ni sedan följa upp var de största problemen finns för att kunna göra mer riktade insatser.

Och slutligen inom detta område erbjuder vi diagnostik för att ni ska kunna samla in information för att underlätta för de som arbetar med ärendet. Ett exempel på diagnostik är när en disk blivit full, då kan vi presentera vilken disk det gäller, hur mycket utrymme som finns ledigt osv. Allt detta för att effektivisera det manuella arbetet samt snabba upp åtgärdstider.

Både inom felåterställning och diagnostik får ni tillgång till ett bibliotek av arbetsflöden som vi utvecklar.

Självklart ingår licensen även för EZalert i vårt erbjudande.

Tjänst & Leverans

För att ni på bästa sätt ska kunna följa upp era olika tjänster som t.ex. ett affärssystem tar vi fram en modellering som ger en överskådlig överblick av tjänsten, men även erbjuder ett sätt att mäta tillgängligheten för tjänsten. För att detta ska fungera smärtfritt ser vi hela tiden till att tjänsterna hålls uppdaterade enligt diskussioner med er och vi hjälper även till att visualisera tjänstekatalogen. Vi erbjuder en grundläggande visualisering med möjlighet att utöka med en tredjepartsleverantör.

Analys & Uppföljning

För att ni enkelt ska kunna analysera den data som samlats in ingår även vårt verktyg IT Service Analytics. Med hjälp av detta verktyg kommer ni sedan kunna följa upp och arbeta mer aktivt med följande;

 • Leveransuppföljning
 • Kapacitetsplanering
 • Proaktivitet och effektivitet
 • Påvisa resultat efter genomförda aktiviteter

Sammanfattning

Detta var kortfattat om Digital Operations. Den starkaste motivatorn till att hoppa på tåget som jag kan peka på är möjligheten för er att kunna frigöra tid för er personal som de kan lägga på er kärnverksamhet och utveckling. Tack vare att vi tar hand om plattformen med tillhörande uppdateringar kan er personal arbeta med den data som kommer in, utan att behöva slösa dyrbara timmar på att t.ex. lusläsa dokumentationen för ett nytt management pack som lanserats eller att åtgärda repetitiva och vanligt förekommande larm.

Vill du läsa mer om Digital Operations och om hur det kan hjälpa er frigöra tid men även kick-starta er resa mot en självläkande IT kan du göra det i länken nedan.

Läs mer om Digital Operations

Ämnen: Digital Operations