Blogg

Utökad övervakning av Windows Server Clusters

DataCenter_Cluster_Image.jpg

Microsofts Management Pack for Windows Server Cluster (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2268) innehåller många bra funktioner för övervakning av viktiga delar i ett kluster, bl. a att klustret är igång och att resurserna är tillgängliga. En bit som dock saknas är möjligheten att få larm när en resurs ligger på ”fel” nod i klustret.

Gratis nedladdning ››

Genom att definiera en ”Preferred owner” i Failover Cluster Manager kan man ange vilken nod som primärt ska vara ansvarig för resurserna i en resursgrupp, dvs på vilken nod som resursgruppen ska vara aktiv i ett normalläge. Detta är mycket användbart i kluster med många resursgrupper där man vill fördela lasten så jämt som möjligt mellan noderna.

Om en nod går ner så flyttas resursgruppen automatiskt över till en annan nod i klustret så att resurserna fortsätter att vara tillgängliga. När noden sedan kommer upp igen ansluter den till klustret men resurserna tillåts normalt inte att flytta tillbaka automatiskt. Detta för att man vill ha kontroll på när resurser flyttar runt mellan noderna (”Prevent failback”). Resultatet - om man inte kontrollerar klustret regelbundet - är att klustret kan bli snedbalastat med tiden genom att en nod tar över merparten av alla resurser.

För att bli uppmärksammad på detta läge har Approved utvecklat ett tillägg till Windows Cluster Monitoring som kontrollerar att resursgrupperna är aktiva på ”rätt” nod. Tillägget består av en monitor (Resource Group Owner Monitor) som kör ett Powershell script som kontrollerar att ”Current owner” överensstämmer med ”Preferred owner” och larmar om den inte gör det.

 

Extended_Windows_Cluster_Monitor_Properties

 

Genom att monitorn går mot klassen ”Cluster Node Hosted Cluster Resource Group” så kommer den automatiskt att vara aktiv mot alla resursgrupper som finns i klustret. Om det inte finns någon ”Preferred owner” för en resursgrupp så skippas den i scriptet. Standardobjekten ”Cluster Group” och ”Available Storage” också är undantagna eftersom det är normalt att dessa kan ligga på vilken nod som helst i klustret.

Det enda som behövs för att aktivera denna övervakning är att importera bifogat management pack “Windows Cluster Extended Monitoring“ (Approved.Windows.Cluster.Extended.Monitoring.mp).

Gratis nedladdning ››

Ämnen: System Center Operations Manager Nedladdningar Windows Cluster