Blogg

Så får du notiser om problem med tjänster i Azure

De senaste åren har det blir allt vanligare att organisationer flyttar sina tjänster och applikationer ut i molnet. Man flyttar resurser till främst AWS, Google Cloud och Azure, men det förändrar dock inte det faktum att vi har ett behov av att veta hur vår IT-miljö fungerar. Eftersom vi på Approved är nischade inom bl.a. övervakning förekommer Azure Monitor frekvent på vår blogg, där vi skriver om varför detta är en riktigt bra tjänst, men även hur det kan hjälpa oss att övervaka våra resurser på bästa tänkbara sätt. Förutom detta finns det en annan aspekt som man bör ha i åtanke.

Ämnen: Azure Log Analytics Azure Automation Digital Operations Azure Monitor Log Analytics Azure

Tillgängliga datakällor för Azure Monitor

På Approved har vi ett brinnande intresse för övervakning som är en av våra huvudinriktningar, och vad kan göra oss gladare än när det händer saker inom övervakningsområdet? Det senaste tillskottet i Microsoft-världen är Azure Monitor som är ett riktigt kraftigt övervakningsverktyg helt och hållet baserat i Azure, med massor av möjligheter. Bland annat kan vi samla in information att agera på från i stort sett alla resurser som placerats i Azure, men även från de resurser som huserar på annat håll, t.ex. i ert lokala datacenter. En av de mest kända delarna av Azure Monitor är Log Analytics som det talats om en lång tid nu, som dessutom är en väldigt kraftfull motor som hjälper oss att hålla koll på våra resurser, men vi har även Application Insights som en komponent som hjälper oss hålla koll på både tillgänglighet och kod-funktionalitet.

När den numer nedlagda Operations Manager Suite presenterades, gjordes det som en moln-agnostisk tjänst vilket innebär att du kan hantera resurser oavsett om de ligger i Azure, Amazon AWS eller Google Cloud. Det här är givetvis en väldigt bra sak (och nödvändig) eftersom alla inte har sina applikationer i Azure enbart, det finns ju fortfarande en väldigt stor del av servrar och applikationer i egna datacenter, men även massor av resurser som körs i andra molnmiljöer också.

Ämnen: Azure Log Analytics Azure Automation Digital Operations Azure Monitor Log Analytics Azure

Så kommer du igång med larmhantering i Azure Monitor

Azure Monitor är ett relativt nytt tillskott till övervakningsområdet när man talar om Microsoft-teknologier. Historiskt har det varit System Center Operations Manager (SCOM) som har varit det rätta verktyget, men med tillskottet av Azure Monitor ser saker och ting lite annorlunda ut. Till och från kan man höra saker som att ”SCOM är död” och att det skulle vara ute ur bilen och att man ska gå all in på Azure Monitor istället. Men är det verkligen så enkelt?

Ämnen: Azure Log Analytics Azure Automation Digital Operations SCOM 2019 SCOM 1901 Azure Monitor Log Analytics Azure

Predictive Analytics for System Center and OMS – The missing piece of the puzzle!

World of IT is changing and so are the IT organizations. The cloud era has begun and it is now being widely adopted. As a result of this, new technologies and products are evolving rapidly, and many of them powered by the cloud platform.

While it's appealing to look into and explore all the new capabilities of all these new technologies, it's easy to forget that most organizations in the real world are still managing or partially managing their datacenters on-premise. And more important for this article, many of them are managed with products from the Microsoft System Center Suite.

In this article I will talk about combining and analyzing the result sets from different technologies, such as agent based monitoring from Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), but also some rather new technologies, such as log analytics with Microsoft Operations Management Suite (OMS).

In addition, I’ll address some of the concerns and requests we get from our customers throughout the industry such as service modeling, security considerations and wish for a holistic perspective of the whole IT Service delivery supported by their processes.

Ämnen: Operations Management Suite System Center Operations Manager Azure Log Analytics Azure Automation