Blogg

Tillägg för att verifiera larmutskicksfunktionen

Många organisationer använder sig av prenumerationer (Subscriptions) i Operations Manager för att skicka ut meddelanden om kritiska larm till ansvariga tekniker via mail eller SMS under kvällar, nätter och helger. Vanligtvis fungerar detta bra men ju fler system som är inblandade i larmkedjan desto större möjlighet att något kan haka upp sig på vägen så att dessa larm inte kommer fram till avsedd mottagare. Därmed finns det risk att kritiska fel i viktiga IT-system missas utanför kontorstid.

Gratis nedladdning ››

För att i möjligaste mån undvika att detta inträffar har Approved utvecklat ett tillägg som regelbundet skapar ”testlarm” som skickas ut via samma prenumeration som övriga larm. Den ansvariga teknikern vet då att det ska komma ett testlarm vid en viss tidpunkt som en kvittens på att larmkedjan fungerar. Om testlarmet inte kommer på förväntad tidpunkt bör man omedelbart koppla upp sig och undersöka var felet ligger för att säkerställa att man inte missar andra kritiska larm.

Tillägget består av en schemalagd regel som via ett Powershell script skapar ett event i Operations Manager-loggen på den Management Server som är ansvarig för notifieringar (Notification Server) samt en monitor som plockar upp detta event och skapar ett larm utifrån det. Larmet stängs efter 15 minuter genom att monitorn automatiskt återgår till ”Healthy” efter denna tid. Orsaken till att larmet ska ligga aktivt i 15 minuter är att man ofta har en fördröjning i prenumerationen på 5-10 minuter innan larm skickas ut till ansvariga tekniker för att undvika onödigt brus till dem.

Normalt skapas två event per dygn (kl 09:00 och 21:00) men detta går att ändra mha overrides.

 

Create_Notification_Validation_Event

 

Create_Notification_Validation_Event_General

 

Create_Notification_Validation_Event_Detail

För att aktivera denna testfunktion, importera bifogat management pack “Operations Manager Notification Validation 1“ (Approved.Notification.Validation.1.mp).

Observera: Ni måste själva konfigurera Channels, Subscribers och Subscriptions som ser till att larm skickas ut till avsedda mottagare. Grundläggande information om detta finns t ex här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh212725.aspx

Testlarmet är av typen ”Critical” med prioritet ”High” för att matcha rätt nivå så att det behandlas av samma prenumeration som övriga kritiska larm.

XML-koden bifogas som referens.

Gratis nedladdning ››

Ämnen: System Center Operations Manager Nedladdningar Beredskap