Blogg

SCOM 2019 - Dags för ett omtag?

Nu är äntligen efterlängtade SCOM 2019 här!

Att många organisationer väntat sen i januari är det väl ingen tvivel om? System Center 2019 där Operations Manager ingår lanserades sent i torsdags kväll med en rad spännande nyheter som tidigare har presenterats.

Vi på Approved ser stora fördelar med den nya versionen, framförallt om man inte i dagsläget ligger på någon av de allra senaste versionerna. Majoriteten av nyheterna i den nya versionen kan du läsa om i en av våra senaste bloggartiklar här

Inget mera Semi-Annual Channel!

Den senaste och största bomben som släpptes, som inte framkommer i vår senaste artikel om 2019 & 190X är att Microsoft nu valt att slopa ”snabb-spåret” (Semi-Annual Channel), det vill säga de releaserna som idag kallas 1801 och 1807. Enligt Microsoft har man gjort detta efter att ha diskuterat med många kunder och insett att de flesta valt att köra vidare med den traditionella modellen, där uppdateringar kommer med några års mellanrum. 

Detta innebär då att det i framtiden inte kommer att finnas något snabbspår eller komma någon ny 1901-version av SCOM som vi förutsatt i vår senaste artikel, men misströsta inte. Enligt Microsoft kommer ni att kunna uppgradera till SCOM 2019 från såväl SCOM 2016 som 1801 samt 1807.

Istället för att leverera nyheter i form av nya versioner två gånger om året kommer man istället inrikta sig på större uppdateringar (Update Rollups), dessa kommer två gånger om året och kommer att innehålla de större nyheterna.

Säkerhetsförändringar

En av de större nyheterna i SCOM 2019 är säkerhetsrelaterad och innebär att man istället för att kräva att alla servicekonton givits rättigheten "Log on locally", istället kräver att servicekonton ges rättigheten "Log on as a service". Denna ändring har man gjort för att säkra upp miljöerna och komma ifrån situationen där du kunnat logga på lokalt på en server så länge du haft tillgång till ett servicekonto. Du kan läsa mer om denna förändring här.

Vad innebär det med en ny version?

Varje gång en ny version kommer av SCOM ser vi att samma funderingar dyker upp, "ska vi uppgradera eller borde vi installera en ny miljö och börja om på ny kula?"

En uppgradering kanske låter som ett bra och enkelt alternativ vid en första tanke, och "vad skulle kunna gå fel"?

Vi och säkert flera av er förutsätter ofta att Microsoft har koll på sina produkter och har sett till att en uppgradering hade varit ett enkelt och säkert sätt att lyfta sin befintliga miljö.

Jodå, en uppgradering har säkert fungerat bra vid flera fall tidigare. Men, flera av er har säkert erfarenhet där det inte riktigt har blivit som man tänkt och istället valt att börja om och valt att bygga en helt ny miljö istället.

En viktig sak att tänka på om man funderar på en uppgradering är vilken version man ligger på i dagsläget och hur många steg man måste gå igenom för att komma upp till den senaste nivån.

Ligger man t.ex. kvar på SCOM 2012 R2 så har man först en uppgradering att göra för att nå upp till 2016, och sedan ännu en uppgradering för att nå upp till 2019. Det blir snabbt rätt rörigt, mycket att tänka på och det är många steg på vägen som kan gå fel.

Uppgradera eller börja om? 

Vi på Approved har mycket erfarenhet av just detta och det tar numera ganska lång tid att räkna ihop alla installationer och uppgraderingar vi hjälpt organisationer runt om i Sverige med som har varit på IT-miljöer av alla storlekar.

Vi rekommenderar i majoriteten av alla tillfällen att låta bli att uppgradera och att man istället lägger undan budget och tid för att göra ett omtag med en helt ny miljö istället. Fördelarna och vinningen är betydligt större än att göra en uppgradering och ta med sitt gamla bagage på sin kommande resa.

Anledningarna är många och vi gör vårt bästa att rada upp några för er nedan:

Plattform

  • Vilket OS ligger management-servrarna på?
  • Ligger de t.ex. kvar på Windows Server 2012 R2? Då har de troligen varit med ett tag och har kanske varit med om en uppgradering redan under sin livstid.
  • Vilken nivå ligger SQL Server på?
  • Kör ni idag SQL Server 2012 på en plattform med Windows Server 2012 R2 i botten? Då bör man tänka på att SQL server är ytterligare en produkt som bör uppgraderas och lyftas till senare version. Detta tillsammans med uppgraderingen av OS-nivån gör det snabbt till en väldigt långdragen process, med mycket utrymme för fel att inträffa.

Historik

En sak som spelar in i denna punkten är hur länge man använt sig av SCOM för att övervaka sin miljö, samt vad man gjort för olika nysatsningar även på andra områden som inte rör SCOM.

Samtliga overrides som man någonsin gjort (och inte raderat) ligger kvar i miljön och tar plats samt styr hur saker och ting övervakas. Dessa overrides varierar ofta i väldigt hög grad från väl trimmade till mindre väl trimmade (läs otrimmade) och man får därför ofta ett väldigt ojämnt resultat beroende på vem som gjort intrimningarna.

Istället för att trimma in nya management packs enligt utsedda rutiner trimmar man ofta på olika sätt för varje nytt management pack, vilket får till följd att vissa management packs kan leverera mycket större mängder larm än man har behov av. En annan väldigt vanlig sak vi ser är att man har all insamling av performance-data igång och detta tillsammans med alla larm hjälper till att fylla upp databaserna.

Förutom nämnda overrides ligger det ofta många gamla management packs kvar för tjänster som man i vissa fall sedan länge avvecklat. Dessa hjälper då också till att fylla upp databasen med gammalt brus som man inte har någon nytta av.

Vårt tillvägagångssätt

Med ovan nämnda faktorer i åtanke har vi i nästan samtliga våra projekt gått vidare med att bygga en ny miljö vid sidan av den gamla, istället för att göra en traditionell uppgradering.

Detta går av erfarenhet oftast väldigt mycket snabbare och smidigare då man slipper hantera den gamla historiken, samt att man kan börja på ny kula med en ny plattform där alla komponenter redan ligger på senaste nivå vid projektets uppstart.

Vi inleder alla projekt tillsammans med kunden och börjar gå igenom vilka teknologier som används i dagsläget, tittar på vilken övervakning man efterfrågar samt vad man vill uppnå med den nya miljön. Detta leder såklart till att flertalet management packs följer med in i den nya miljön, men det är faktiskt förvånansvärt många som får stryka på foten då man ofta upptäckt att de inte längre används och är överflödiga.

Det tillsammans med att man ser över intrimningarna lägger en bra grund för en ny och fräschare miljö än om man valt en genomföra en uppgradering istället. I många fall har man även sparat både tid och pengar på att bygga en ny miljö.

Tack vare lång erfarenhet och närmare 70 installationer av SCOM på både mindre och större globala organisationer inom alla branscher du kan tänka dig, både offentliga samt inom den privata sektorn har vi tagit fram en "best practice" för hur övervakningen bör se ut.

Vår långa erfarenhet är något som många kan dra stor nytta av när man diskuterar intrimningar inför den nya miljön, och kunden slipper en massa onödigt brus i form av oönskade larm som tar upp tid för teknikerna som hade kunnat läggas på viktigare ärenden.

Utöver redan nämnda faktorer har kunder ofta stor nytta av vår analytiska ådra då vi håller bra koll på hur tekniska- samt affärskritiska tjänster fungerar med hjälp av verktyget IT Service Analytics. Här mäter vi alltifrån tjänsters tillgänglighet, förutser när larm skall uppstå, vilka larm som kommer uppstå, baserat på hur de uppfört sig historiskt.

Sammanfattning

Vi hoppas att du nu fått en god inblick och med hjälp av våra rekommendationer vet hur ni bör gå till väga vid ett införande av SCOM 2019 nu när det äntligen finns tillgängligt.

Valet att bygga en ny miljö från grunden vid sidan av den gamla kan förutom att rensa upp gammal oönskad historik även hålla nedtiden för övervakningen till ett absolut minimum.

Så snart den nya miljön är uppe i samma nivå som överenskommet inför projektstart kan man enkelt växla över till att börja använda den nya miljön istället. Plötsligt har man en ny fräsch miljö, med en stor del nya funktioner i SCOM att arbeta med och allt det med vetskapen om att den trimmats in enligt best practice.

Vill du också ansluta dig till skaran med organisationer som förlitar sig på den senaste övervakningstekniken, med väl intrimmade larmnivåer? Vi berättar väldigt gärna mer om hur vi hade kunnat hjälpa just er med att införa SCOM 2019 på bästa sätt i er miljö, mot en ännu mer träffsäker IT-miljö med högsta möjliga tillgänglighetsgrad.

Bli kontaktad ›

 

Ämnen: Operations Manager OpsMgr SCOM SCOM 2019