Blogg

Övervakning av prestandan i Operations Manager

Inför kommande uppgraderingar eller nyinförandet av System Center Operations Manager (SCOM) så är det av stort värde att föra statistik över hur prestandan påverkas med tiden. Det kan också vara så att man gör förändringar i infrastrukturen där man vill förstå om man får en positiv eller negativ påverkan.

Ämnen: Operations Manager Prestanda Nedladdningar

Grundläggande övervakning av nätverksenheter

System Center Operations Managers inbyggda ”Network Management Core Monitoring” kan användas för att övervaka nätverksenheter via både ICMP (ping) och/eller via SNMP.

Vanligtvis väljer man bägge teknologierna (”ICMP and SNMP”) när man lägger till en enhet via Network Devices Discovery. Fördelen med detta är att man förutom tillgänglighetsstatus även får detaljerad information om enheten som kommer in via SNMP; t ex fabrikat, mjukvaruversion, kontaktperson, placering, mm.

Nackdelen är att det kan bli en del onödiga larm när alla objekt i enheten (minne, portar, etc) övervakas via SNMP.

Ämnen: Operations Manager Network Monitoring Nedladdningar

Övervakning av Office 365 från ert perspektiv

Full kontroll över leveransen av Office 365 gentemot er organisation

Microsofts molntjänster blir mer och mer populära och flertalet organisationer har börjat nyttja Office 365 för att förenkla vardagen. Detta ställer ökade krav mot den interna driftorganisationen även om tjänsten driftas av Microsoft själva, så finns det stora beroenden till interna komponenter för att allt ska fungera felfritt.

Ämnen: Office 365 NiCE SCOM

Utökad övervakning av Windows Server Clusters

Microsofts Management Pack for Windows Server Cluster (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2268) innehåller många bra funktioner för övervakning av viktiga delar i ett kluster, bl. a att klustret är igång och att resurserna är tillgängliga. En bit som dock saknas är möjligheten att få larm när en resurs ligger på ”fel” nod i klustret.

Ämnen: System Center Operations Manager Nedladdningar Windows Cluster

Nyheter kring System Center Operations Manager 1801

Tidigare under året berättade Microsoft om en kommande stor ändring man var på väg att genomföra för System Center-sviten. Istället för att, som tidigare lansera nya versioner vart fjärde-femte år inför man nu kontinuerliga uppdateringar.

Det innebär att man kommer att släppa två nya versioner per år, detta för att snabba på lanseringscyklerna och snabbare få ut uppdateringar för produkterna till kunderna.

Ämnen: Operations Management Suite Operations Manager SCOM OpsMgr SCOM 1801

SCOM-dagen 2017 – Återigen en stor succé

 

  Årets SCOM-dag blev återigen en succé som innehöll mängder av nyheter inom övervakning, automatisering och analys. Vi var även detta år på Visual Arena på Lindholmen i Göteborg som vi fyllde till bredden med deltagare och sponsorer.

Återigen slog vi rekord i antal deltagare, vi var så många som 70 deltagare från 45 olika organisationer utspridda över 3 olika länder. När man även räknar in sponsorer och talare blev det totala antalet riktigt bra, hela 89 personer utspridda över 9 länder närvarade under dagen!

Ämnen: Evenemang SCOM-Dagen

Webcast - Free predictive Analytics For Microsoft System Center

Approved Consulting and Opslogix arranged a webinar to demonstrate the strength of implementing IT Service Analytics for your operational data in this recorded webcast.

Ämnen: Operations Management Suite System Center Operations Manager IT Service Analytics

Machine Learning algorithms together with SCOM for correlations between performance,  alerts and events data

Introduction

This summer we had the benefit to do some research with the new features built in SQL Server and the more advanced analytical part of SQL Server 2016 such as R.

Ämnen: System Center Operations Manager Digital Operations

Continual Service Improvement - and how to become better!

CSI, or Continual Service Improvement, is one of the more important processes when working with IT Service Management. To achieve good results when implementing IT Service Management you need to be able to measure, follow up and evaluate complete processes and not just separate parts at a time.

Showing a holistic picture of how functional your IT Services are yet another challenge while using System Center products. They are all sold under one System Center flag and yet are completely separate entities. Thus making your life hard once you realize that all of the separate bits and pieces are actually a part of one big puzzle.

Here is how we help our clients overcome the System Center segregation issue and enable them to have full visibility of their IT Service Delivery.

Predictive Analytics for System Center and OMS – The missing piece of the puzzle!

World of IT is changing and so are the IT organizations. The cloud era has begun and it is now being widely adopted. As a result of this, new technologies and products are evolving rapidly, and many of them powered by the cloud platform.

While it's appealing to look into and explore all the new capabilities of all these new technologies, it's easy to forget that most organizations in the real world are still managing or partially managing their datacenters on-premise. And more important for this article, many of them are managed with products from the Microsoft System Center Suite.

In this article I will talk about combining and analyzing the result sets from different technologies, such as agent based monitoring from Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), but also some rather new technologies, such as log analytics with Microsoft Operations Management Suite (OMS).

In addition, I’ll address some of the concerns and requests we get from our customers throughout the industry such as service modeling, security considerations and wish for a holistic perspective of the whole IT Service delivery supported by their processes.

Ämnen: Operations Management Suite Azure Automation System Center Operations Manager Azure Log Analytics