Blogg

Övervakning av prestandan i Operations Manager

Inför kommande uppgraderingar eller nyinförandet av System Center Operations Manager (SCOM) så är det av stort värde att föra statistik över hur prestandan påverkas med tiden. Det kan också vara så att man gör förändringar i infrastrukturen där man vill förstå om man får en positiv eller negativ påverkan.

Vi har med detta som grund utvecklat ett gratis övervakningspaket till SCOM 2012 R2 samt SCOM 2016 som simulerar ett antal användaranrop med hjälp av powershellkommandon - då dessa pratar med SCOM på ett liknande sätt som konsolen via ett SDK.

Powershell må kanske inte vara helt rätt för simuleringar av konsolen men det ger oss iallafall en förankringspunkt huruvida prestandan blir bättre eller sämre med tiden.

Detta ger också er som administratörer för plattformen en möjlighet att jämföra era värden mot andra miljöer för att få en uppfattning om just er miljö fungerar bra eller lider av prestandaproblem.

Gratis nedladdning ››

Operations Manager Performance Monitoring

Vårt Management pack består av fyra olika typer av regler som körs vid olika intervaller och mot två olika klasser för datainsamling. Samtliga regler är inaktiverade vid import vilket innebär att valda regler behöver aktiveras i efterhand.

Internt på Approved använder vi oss av detta i alla våra projekt för att jämföra prestandan mot tidigare versioner av SCOM, men först o främst för att vi själva ska kunna kvalitetssäkra de projekt vi arbetar i, när vi löpande lägger på mer agenter eller övervakningspaket.

Vyer

Ni hittar två olika vyer under mappen "Operations Manager Performance" efter att management packet installerats.

 • Events
 • SDK Performance

 

PerformanceMP_Views_Overview

 

Events

Regeln som samlar in event id 21025 från Operations Manager loggen används för att identifiera om man har onormalt många förändringar i miljön som tvingar SCOM att bearbeta nya konfigurationsfiler. Regeln heter "OpsMgr Connector Event New Config Rule" och har "Root Management Server Emulator" som mål.

 

PerformanceMP_Views_Event_Detail

 

I tidigare miljöer kunde ett fenomen uppstå som kallades för "Config Churns" och var ett större problem när man enbart hade en "Root Management Server" som skötte denna typ av kalkyleringar. I Senare versioner av SCOM kan denna last delas upp hos flera servrar men man vill ändå inte att det sker för mycket förändringar i miljön, särskilt inte dagtid när man har operatörer som kanske arbetar i konsolen.

Mer information om detta hittar ni här.

Själva analyserar vi trender av detta event med hjälp av vårt verktyg IT Service Analytics som ger oss en helt ny dimension att arbeta med denna typ av data för att identifera mönster så som tid på dygnet eller vissa veckodagar.

 

PerformanceMP_Views_Event_ITSA

 

SDK Performance

För att få en bra bild på hur prestandan påverkas över tid så har vi tre olika regler tillgängliga.

Measure SDK Client Connections (total). Insamling av antal konsolanslutningar på respektive management server. Denna skiljer sig från den inbyggda då den räknar det totala antalet processer som är anslutna i en o samma regel. Denna regel har "Management Server" som mål och körs som standard var 15e minut.

PerformanceMP_Views_SDK_Perf_Connections
 
Count objects returned by Get-(command). Insamling av antal objekt som returneras vid varje exekvering. Som exempel så returnerar Get-SCOMAgent antalet agenter som finns installerat i miljön och sparas ner i respektive databas. Denna regel har "Root Management Server" som mål och körs som standard 1 gång per dygn.
 
PerformanceMP_Views_SDK_Perf_Measure
 
Measure Get-(Command) Execution Time (s). Mäter tiden det tar för scriptet att köras och returnerar detta värde i sekunder.Denna regel har "Management Server" som mål och körs som standard var 15e minut.
 
PerformanceMP_Views_SDK_Perf_Time

 

Ovanstående värden kan i efterhand jämföras för att se om förändringar som gjorts i miljön får en procentuell förbättring eller försämring och man kan även se om det beror på för många inloggade konsolanvändare mot en specifik server eller att man har för många förändringar som sker i miljön.

De Powershellkommandon som idag finns aktiverade regler på är följande:

 • Get-SCOMAgent
 • Get-SCOMClass
 • Get-SCOMGroup
 • Get-SCOMManagementPack
 • Get-SCOMMonitor
 • Get-SCOMMonitoringObject
 • Get-SCOMOverride
 • Get-SCOMRule
 • Get-SCOMDiscovery
 • Get-SCOMEvent

OBS, var försiktig innan ni aktiverar reglerna och var noga att kontrollera att de inte påverkar er miljö negativt. Har man inte trimmat den väl och den till exempel samlar in mycket events så kan regeln Get-SCOMEvents resultera i långa svarstider som kan påverka prestandan negativt. Alla scripten har en timeout på 120 sekunder som i vissa fel kan uppnås när det sker förändringar i miljön som förhindrar scripten att köras. Detta är tyvärr helt normalt och så som SCOM fungerar.

Uppföljning av prestanda

För att ge en bra översikt över prestandan kan vi enkelt via IT Service Analytics köra en prestandarapport som enkelt visar en översikt på insamlad data.

För att titta närmare på specifika datum så kan man genom att klicka på en önskad dag titta mer detaljerat på valda räknare +/- 1 dag.

Gratis nedladdning 

Vårt Management Pack finnas att ladda ner nedanför och all användning sker på egen risk och bör testas innan det införs i produktion.

Gratis nedladdning ››

 

Ämnen: Operations Manager Nedladdningar Prestanda