Blogg

Grundläggande övervakning av nätverksenheter

System Center Operations Managers inbyggda ”Network Management Core Monitoring” kan användas för att övervaka nätverksenheter via både ICMP (ping) och/eller via SNMP.

Vanligtvis väljer man bägge teknologierna (”ICMP and SNMP”) när man lägger till en enhet via Network Devices Discovery. Fördelen med detta är att man förutom tillgänglighetsstatus även får detaljerad information om enheten som kommer in via SNMP; t ex fabrikat, mjukvaruversion, kontaktperson, placering, mm.

Nackdelen är att det kan bli en del onödiga larm när alla objekt i enheten (minne, portar, etc) övervakas via SNMP.

Det finns andra lösningar för att genomföra enklare ping övervakning från bland annat OpsLogix. Men samma enkla funktionalitet går att få direkt i Operations Manager med en hel del intrimning. Därför har vi gjort detta åt er.

Gratis nedladdning ››

Om man inte har en direkt uttalad policy att övervaka allting i nätverksenheterna, utan bara är intresserad av enheternas tillgänglighet (up/down status), så rekommenderar vi på Approved att man lägger till enheterna med både ICMP och SNMP, men stänger av alla SNMP-baserade monitorer som inte har med direkt tillgänglighet av enheterna. Man får då en bra grundläggande övervakning men slipper ”bruset” av onödiga larm.

Detta är även fullt tillräckligt för att kunna använda andra management pack för utökad SNMP-övervakning av utrustning såsom Citrix Netscaler, F5, IronPort, mfl. Sådana management pack kräver ju normalt att enheten först tas in som en SNMP-baserad Network Device i Operations Manager.

Approved har förberett ett Override-paket där ”ICMP Ping” är påslaget men all SNMP-baserad övervakning är avslagen. Eftersom ”Network Management Core Monitoring” skiljer sig lite mellan SCOM 2012 (R2) och SCOM 2016 så finns det ett paket för varje version.

För att börja använda denna grundläggande övervakning, importera bifogat management pack “_Microsoft Network Management Core Monitoring - Overrides“ (Microsoft.Network.Management.Core.Monitoring.Overrides.xml) och lägg till önskade nätverksenheter via Network Devices Discovery.

Se t ex https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh278846(v=sc.12).aspx.

Override-paketet fungerar naturligtvis även på redan befintliga enheter.

Gratis nedladdning ››

Ämnen: Operations Manager Nedladdningar Network Monitoring